Naddunajskie stolice

    dzień 1
  • przejazd do Wiednia; pobyt na Kahlenbergu – zwiedzanie kościoła św. Józefa oraz kaplicy Króla Jana III Sobieskiego
  • dzień 2
  • cd zwiedzania Wiednia: Ring, Hofburg, Katedra św. Stefana, Hundertwasserhaus, czas wolny na Praterze; przejazd do Budapesztu
  • dzień 3
  • zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe, kościół Macieja, Baszta Rybacka, Góra Gellerta, bazylika św. Stefana, Parlament; przejazd do Bratysławy
  • dzień 4
  • zwiedzanie Bratysławy: Stare Miasto, Pałac Prymasowski, Zamek na Granitowy Wzgórzu; wyjazd w kierunku Polski