Ubezpieczenia

Uczestnicy wszystkich organizowanych przez Biuro Podróży Paradiso wycieczek są objęci ubezpieczeniem w firmie SIGNAL-IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wycieczki krajowe:

Umowa Generalna Ubezpieczenia Nr 207265.

Ubezpieczenie uczestników imprez turystycznych objętych tą umową obejmuje:

  • Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NWI) – suma ubezpieczenia 10 000 PLN.
  • Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – suma ubezpieczenia 5 000 PLN.

Wycieczki zagraniczne: Umowa Generalna Ubezpieczenia Nr 207265. Ubezpieczenie uczestników imprez turystycznych objętych tą umową w wariancie STANDARD obejmuje:

  • Koszty leczenia za granicą (KL) –suma ubezpieczenia 10 000 EUR.
  • Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NWI) – suma ubezpieczenia 15 000 PLN.
  • Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – suma ubezpieczenia 15 000 PLN.
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – suma ubezpieczenia 1 000 PLN.

Na życzenie klienta istnieje możliwość rozszerzenia wariantu ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczne Podróże" dostępne na stronie: https://www.signal-iduna.pl/signaliduna/files/download/owu_bp41.pdf