Zielone szkoły

Zielone szkoły to wyjątkowe wycieczki szkolne, które oprócz aspektów rekreacyjnych i wypoczynkowych, służą głównie edukacji. Jest to zwykle kilkudniowy wyjazd w ramach kontynuacji i urozmaicenia programu nauczania w szkole. Nasze biuro turystyczne stara się, aby te wyjazdy pomogły wychować młodych ludzi tak, aby byli wrażliwi na potrzeby przyrody. Takie wyprawy sprawiają, że uczniowie przyswajają wiedzę przez zabawę na świeżym powietrzu, a dzięki temu wyrastają później na ludzi szanujących i chroniących naturę.

Staramy się sprawić, aby organizowane przez nas zielone szkoły były przede wszystkim bezpieczne oraz pełne edukacyjnych treści i atrakcji. Ważne jest, aby przemycić ogrom wiedzy tak, by nasi podopieczni nauczyli się jak najwięcej. Staramy się otworzyć uczniom oczy na wieloaspektowość, złożoność oraz wyjątkowość otaczającego nas świata. Wycieczki szkolne oferowane poniżej to tylko propozycje, więc jeśli mają Państwo do nich jakieś zastrzeżenia czy uwagi, możemy dostosować niektóre ich aspekty do Państwa wymagań. Wszystkie oferowane przez nas wyprawy startują z miasta Poznań.